Cartoons About

Het Huwelijksaanzoek

Vertaling van het toneelstuk “The Marriage Proposal”, geschreven door Anton Chekhov en bewerkt, vertaald en van voorzien van illustraties door Ayal Pinkus.

PERSONAGES

STEPAN STEPANOVITCH CHUBUKOV,
een landeigenaar

NATALYA STEPANOVNA, zijn dochter,
vijfentwintig jaar oud

IVAN VASSILEVITCH LOMOV, hun buurman;
ook landgoedeigenaar, groot en joviaal, en een beetje een sjoemelaar

 

 

 
De scene speelt zich af in een woonkamer in 's landhuis.

komt binnen in een smoking en met witte handschoenen. staat op om hem te verwelkomen.

 
 
avatar head
(Knijpt zijn hand)Nee maar, wie hebben we daar! Ivan Vassilevitch! Kerel! Ik ben erg blij u te zien! Wat een verrassing, zeg! Hoe gaat het?
 
avatar head
Goed, dank u. En hoe is het bij jullie?
 
avatar head
We overleven. Alstublieft, ga zitten. We zijn buren; we zouden elkaar wat vaker moeten zien, weet u.
 
avatar head
Vertel, waarom bent u zo uitgedost? Die smoking, die witte handschoenen—Gaat u vanavond met iemand uit?
 
avatar head
Nee, ik ben hier om u te spreken, geëerde Stepan Stepanovitch.
 
avatar head
En waarom bent u dan helemaal zo uitgedost? Het is alsof u me op oudejaarsavond bezoekt!
 
avatar head
(Pakt zijn arm)Nou, het zit zo. Ik kom hier, geëerde Stepan Stepanovitch, om u lastig te vallen met een verzoek.
 
avatar head
Het is niet de eerste keer dat ik het voorrecht had u om hulp te mogen verzoeken, en u heeft altijd, als het ware—

Excuseert u mij, ik ben een beetje zenuwachtig. Ik neem even een slok water, geëerde Stepan Stepanovitch.

 
neemt een slok water.
 
 
avatar head
(Spreekt het publiek toe)Hij wil geld lenen! Hij krijgt geen cent!
 
avatar head
(Hardop)Wat wilt u vragen, mijn beste vriend?
 
avatar head
Ziet u, geëerde Stepanitch... pardon, Stepan geëerdheid...
 
avatar head
Ik bedoel, ik ben vreselijk zenuwachtig, zoals u wellicht wel merkt...
 
avatar head
Wat ik wilde zeggen is dat u, en u alleen, mij hierin kan helpen, ook al verdien ik het niet, en ook al heb ik niet het recht om aanspraak te mogen maken op uw hulp, natuurlijk...
 
avatar head
Vooruit met de geit! Hoest op, vriend!
 
avatar head
Een momentje. Okay. Daar gaat ie: ik kom hier om de hand van uw dochter Natalya Stepanovna te vragen.
 
avatar head
(Blij)Grote goedheid! Ivan Vassilevitch! Wat zegt u me nou! Zeg het alstublieft nog een keer—ik geloof mijn eigen oren niet!
 
avatar head
Ik heb de eer om u te mogen vragen om—
 
avatar head
(Onderbreekt hem)Goede man, ik ben—hier—hier!— zo blij mee!
 
avatar head
(Omarmt en kust )Ik heb hier zo ongelooflijk lang op gehoopt, het was wat ik het allerliefste wilde.
 
avatar head
(Pinkt een traan weg)Ik heb altijd van u gehouden als ware u mijn eigen zoon. En ik hoopte zo erg...
 
avatar head
Waarom gedraag ik me eigenlijk zo raar?

Ik ben extatisch van vreugde! Oh, met heel mijn hart...

Ik zal Natasha even roepen en zo.

 
avatar head
(Erg geëmotioneerd)Geëerde Stepan Stepanovitch, denkt u dat ik kan rekenen op haar jawoord?
 
avatar head
Maar natuurlijk, vriend! Waarom zou ze u niet het jawoord geven! Ze is verliefd—helemaal verliefd op u! Een smoorverliefde kat! Enzovoorts! Ik ben zo terug!
 
gaat weg.
 
 
avatar head
Het is koud... Ik beef en bibber, net als ik op het punt sta te worden gekeurd.
 
avatar head
Ik kan niet wachten tot dit voorbij is.

Als ik maar blijf dreinen en dralen, kan ik wel voor altijd blijven zoeken naar die ene perfecte vrouw, of de vrouw waar ik van houd. Dan zal ik nooit trouwen.

 
avatar head
Brr! Het is koud.

Natalya is een goede huisvrouw, en ze is niet lelijk, goed opgeleid... wat kan ik me nog meer wensen?

Mijn hoofd slaat op hol! Ik vind het zo spannend!

 
neemt een slok om te kalmeren.
 
 
avatar head
Ik moet nú trouwen. Ik ben ten slotte al vijfendertig—een kritische leeftijd, zogezegd.
 
avatar head
En ik moet een rustiger en regelmatiger leven gaan leiden... ik heb een zwak hart en ik heb last van hartkloppingen.
 
avatar head
Ik ben licht prikkelbaar en altijd vreselijk van streek...

Mijn lippen trillen, er is een zenuwtrekking in mijn rechterwenkbrauw...

 
avatar head
Maar het ergste is nog als ik probeer te slapen. Als ik bijna ingedut ben, dan krijg ik altijd steken in mijn linkerzij—en ik heb pijn in mijn schouder en ik heb ook vaak hoofdpijn...
 
avatar head
Dan spring ik als een bezetene uit bed en loop wat rond.

Maar als ik weer ga liggen, en bijna in slaap val, dan is daar weer die steek in mijn zij!

Dit kan een hele nacht doorgaan...

 
komt binnen.
 
 
avatar head
Ah, u bent het. Vader stuurde me naar binnen. Hij zei dat er een klant was die wat groente wilde kopen.

Hoe maakt u het, Ivan Vassilevitch?

 
avatar head
Hoe gaat het met ú, geëerde Natalya Stepanovna?
 
avatar head
Vergeeft u mij deze schort en oude kleren. We zijn erwten aan het doppen om ze te drogen.

Waarom hebben we u zo lang niet gezien? Ga zitten!

 
Ze gaan zitten.
 
 
avatar head
Wilt u iets te eten?
 
avatar head
Nee dank u, ik heb net gegeten.
 
avatar head
Rook gerust als u wil. Hier zijn wat lucifers.
 
avatar head
Het is vandaag fantastisch weer. Dat was gisteren wel anders, de landarbeiders konden de hele dag niet werken.

Hoeveel hooibalen heeft u al kunnen stapelen?

 
avatar head
Ik had de velden veel te voortvarend gemaaid, en nu ben ik bang dat de hooibalen zullen rotten in het veld. Ik had wat meer geduld moeten betrachten.
 
avatar head
Maar vertel, waarom bent u zo netjes gekleed? Ik heb u nog nooit zo gezien! Gaat u naar een gala of zo?—U ziet er goed uit in smoking. Waarom heeft u zich zo uitgedost?
 
avatar head
(Opgewonden)Mijn geëerde Natalya Stepanovna... het zit zo; ik heb besloten u te vragen te luisteren naar wat ik te zeggen heb... U zal straks wel verbaasd zijn, en misschien zelfs wel boos, maar...
 
avatar head
(Spreekt het publiek toe)Het is zo vreselijk koud!
 
avatar head
Wat is er?
 
avatar head
(Pauzeert)Nou?
 
avatar head
Ik zal het proberen kort te houden. Zoals u weet, mijn geëerde Natalya Stepanovna, heb ik het voorrecht gehad u te mogen kennen sinds wij kinderen waren.
 
avatar head
Mijn tante—God hebbe haar ziel— en haar man die, zoals u wel weet, ons land hadden geëerfd, hebben altijd het grootste respect gehad voor uw vader en uw overleden moeder.
 
avatar head
De Lomov's en de Chubukov's waren altijd bevriend met elkaar—elkaar toegenegen zou ik bijna willen zeggen.
 
avatar head
En zoals u weet zijn wij buren.

Mijn weilanden staan naast jullie berkenbossen.

 
avatar head
Sorry dat ik u onderbreek. Zei u nou net, “mijn weilanden?”—denkt u dat ze van u zijn?
 
avatar head
Ja, de weilanden zijn van mij.
 
avatar head
Waar heeft u het nou weer over! Die weilanden zijn van ons, niet van u!
 
avatar head
Nee, ze zijn van mij, geëerde Natalya Stepanovna.
 
avatar head
Nou, dat hoor ik dan voor het eerst. Hoe komt u er nou bij dat de weilanden van u zijn?
 
avatar head
Ik heb het over de weilanden tussen de berkenbossen en het moeras.
 
avatar head
Ja precies. Die zijn van ons.
 
avatar head
Nee, u heeft het bij het verkeerde eind, geëerde Natalya Stepanovna, die zijn van mij.
 
avatar head
Probeer het u voor de geest te halen, Ivan Vassilevitch! Hoe lang denkt u dat ze van u geweest zijn?
 
avatar head
Hoe lang? Voor zolang als ik me kan herinneren.
 
avatar head
Dit is toch echt niet te geloven—die weilanden zijn van ons!
 
avatar head
Maar u kan het zien in het kadaster, geëerde Natalya Stepanovna.
 
avatar head
Het klopt dat er in het verleden over getwist is, maar nu weet iedereen dat die weilanden van mij zijn.
 
avatar head
Er is geen reden om daar nu ruzie over te maken, want de grootmoeder van mijn tante gaf de boeren van uw vader's opa voor altijd vrije toegang tot die weilanden, en in ruil daarvoor zouden zij hooibalen voor haar maken.
 
avatar head
De boeren op uw opa's landgoed hebben nu veertig jaar gebruik kunnen maken van die weilanden en ze denken nu dat die weilanden van hun zijn, terwijl—
 
avatar head
Daar is niets van waar! Zowel mijn grootvader als mijn overgrootvader beschouwden het stuk land dat reikt tot aan de moerassen als hun landgoed—en dat betekent dat de weilanden van ons zijn.
 
avatar head
Ik zie niet in waarom we het hier überhaupt over moeten hebben.

Het is simpelweg een belachelijk idee!

 
avatar head
Ik zal u het uittreksel van het kadaster laten zien, Natalya Stepanovna!
 
avatar head
Nee, u houdt me voor de gek! En dat is niet aardig van u.

Dit landgoed is al driehonderd jaar van ons, en nou zou het plotseling van u zijn?

 
avatar head
Ivan Vassilevitch! Hoe durft u dat te zeggen.
 
avatar head
Het is niet dat die weilanden veel waard zijn.

Ze zijn iets als dertien hectare en misschien driehonderd roebels of zo waard.

 
avatar head
Maar het zou oneerlijk van u zijn, en ik kan erg slecht tegen oneerlijke mensen.
 
avatar head
Luister nou naar me, ik smeek u, alstublieft!
 
avatar head
Zoals ik al net vereerd was u te mogen mededelen, maakten de boeren van uw vader's grootvader hooibalen voor de oma van mijn tante.

Nu. En toen wilde mijn tante hen—

 
avatar head
Ik kan hier kop noch staart van maken! Al die opa's en oma's en tantes en overgrootopa's en overgrootoma's. Ik snap er niks meer van.
 
avatar head
De weilanden zijn gewoon van ons, daar hoeven we verder geen woorden meer aan vuil te maken.
 
avatar head
Van mij.
 
avatar head
Van ons! U kan mij de godganse dag uittreksels van het kadaster laten zien, of vijftien smokings aantrekken, dat kan mij allemaal niks schelen!
 
avatar head
De weilanden zijn van ons, ons, ons!

Ik moet niks van u, wil niks van u, en u krijgt helemaal niets van mij.

 
avatar head
Natalya Ivanovna, ik wil die weilanden helemaal niet eens, maar het gaat om het principe. Als u wil kan ik u ze kado doen.
 
avatar head
Ik kan ze aan mezelf geven bedoelt u, want ze zijn van mij!

U gedraagt zich vandaag raar zeg, om het zachtjes uit te drukken.

 
avatar head
Ik heb u altijd als een goede buur gezien, een vriend. Vorig jaar leenden wij u onze dorsmachine, zelfs al betekende dat dat wijzelf helemaal tot november moesten wachten met dorsen.
 
avatar head
En nou behandelt u ons als landlopers.

Suggereren dat u mij dat stukje land gaat schenken—land dat al van mij is! Hoe kríjgt u het over uw lippen!

 
avatar head
Dat was niet aardig van u. Ik vind het zelfs onbeschaamd, om eerlijk te zijn—
 
avatar head
Maar dan beschuldigt u mij dus van landroof?
 
avatar head
Mevrouw, ik heb nóóit, in mijn hele leven niet, ooit, landgoed gestolen, en ik ga niet toestaan dat ook maar iemand mij daarvan beschuldigt—
 
avatar head
(Duikt op de karaf en drinkt haastig wat water)De weilanden zijn van mij!
 
avatar head
Dat is niet waar! Ze zijn van ons!
 
avatar head
Van mij!
 
avatar head
Niet waar! En ik zal het bewijzen! Ik stuur vandaag nog mijn maaiers naar de weilanden!
 
avatar head
Wat?
 
avatar head
Mijn maaiers zullen er vandaag nog zijn!
 
avatar head
Ik zal ze met mijn geweer verjagen!
 
avatar head
Als u het waagt!
 
avatar head
(Grijpt naar zijn hart)De weilanden zijn van mij! Van mij!
 
avatar head
Schreeuw alstublieft niet zo! Als u blijft schreeuwen, dan zal ik u vriendelijk moeten verzoeken ons huis te verlaten. Gedraagt u zich!
 
avatar head
Ik zou u vriendelijker hebben toegesproken als ik niet zo vreselijk ontdaan was, mevrouw, en als ik niet zo'n ongelooflijke last had gehad van hartkloppingen.
 
avatar head
(Schreeuwt)De weilanden zijn van mij!
 
avatar head
Van ons!
 
avatar head
Van mij!
 
avatar head
Van ons!
 
avatar head
Van mij!
 
komt binnen.
 
 
avatar head
Wat is hier aan de hand? Waarom schreeuwen jullie zo naar elkaar?
 
avatar head
Pappa, vertel dit heerschap eens van wie de weilanden zijn; van ons of van hem?
 
avatar head
(Tegen )Vriend, de weilanden zijn natuurlijk van ons!
 
avatar head
Stepanitch, alstublieft, wees eens redelijk, hoe kunnen de weilanden nou in godesnaam van jullie zijn?
 
avatar head
De grootmoeder van mijn tante gaf ze gratis in bruikleen aan de boeren die op het landgoed van uw grootvader werkten.
 
avatar head
Die boeren hebben vervolgens veertig jaar lang gratis gebruik mogen maken van dat stukje land, en nu doen ze alsof het van hun is, terwijl—
 
avatar head
Vriend, het spijt mij zeer, maar u ziet één klein detail over het hoofd, en dat is namelijk dat de boeren uw oma niet betaalden omdat het eigendom van de weilanden werd betwist, en dergelijke.
 
avatar head
En nu weet iedereen natuurlijk dat die gronden van ons zijn.

U heeft de meest recente plattegronden wellicht niet zorgvuldig genoeg bestudeerd.

 
avatar head
Ik zal bewijzen dat ze van mij zijn!
 
avatar head
Dat zult u niet, vriend.
 
avatar head
Dat zal ik wel!
 
avatar head
Beste vriend, waarom schreeuwt u zo? Met geschreeuw bewijst u niets.

Ik hoef niets van u en was ook niet van plan land dat ik bezit op te geven. Waarom zou ik?

 
avatar head
En weet, beste buurman, dat als u hierover blijft doorzeuren, ik de weilanden liever aan de boeren geef dan aan u. Zo!
 
avatar head
U heeft niet het recht mijn weilanden weg te geven!
 
avatar head
U kunt er gevoegelijk van uit gaan, heer, dat ik wel degelijk dat recht heb.

En voorts ben ik niet gewend op deze wijze aangesproken te worden, en dergelijke. Jongeman, ik ben twee keer zo oud als u, en ik vraag u mij met enig respect te bejegenen en uzelf niet zo op te winden, en zo voorts.

 
avatar head
Nee. U denkt dat ik een sukkel ben en dat u mij om de tuin kunt leiden!

U denkt dat u mijn land kan inpikken, en dan wilt u dat ik u kalm en beleefd aanspreek?

Goede buren gedragen zich niet zo, Stepan Stepanitch! U bent geen buur, u bent een landrover!

 
avatar head
WAT zei u daar?
 
avatar head
Pappa, stuur de maaiers nu metéén naar de weilanden!
 
avatar head
Wat zei u daar, heer?
 
avatar head
De weilanden zijn van ons, en ik zal ze nooit opgeven, nooit opgeven, nooit opgeven!
 
avatar head
Dat zullen we nog wel eens zien! Ik stap naar de rechter, en dan zal ik u een lesje leren!
 
avatar head
Naar de rechter stappen, en zo? Doe dat vooral! U was altijd al op zoek naar een reden om ons voor de rechter te kunnen slepen, jij kleinzerig mannetje! Jullie waren allemaal altijd al zo! Allemaal!
 
avatar head
Oh, mijn mensen? Wij Lomov's zijn altijd fatsoenlijke mensen geweest. Niet één van ons is ooit veroordeeld voor verduistering, zoals uw grootvader!
 
avatar head
Jullie Lomov's waren allemaal gestoord! Krankzinnig! Allemaal!
 
avatar head
Allemaal, allemaal, allemaal!
 
avatar head
Uw grootvader was een dronkelap, en uw jongere tante, Nastasya Mihailovna, ging ervandoor met een architect, en zo voorts.
 
avatar head
En uw moeder had een bochel.
 
avatar head
(Grijpt naar zijn hart)Ik heb een steek in mijn zij.... Barstende koppijn.... Water! Alstublieft!
 
avatar head
Uw vader was een gokverslaafde zuipschuit!
 
avatar head
En er zijn geen grotere lasteraars geweest dan uw tante!
 
avatar head
U bent een ruziemaker... Oh, m'n hart!... En iedereen weet dat u bij de laatste verkiezingen iemand omge... Ik zie sterren... Waar is mijn hoed?...
 
avatar head
U bent laag! U bent oneerlijk! U bent gemeen!
 
avatar head
En jij bent niet meer dan een kwaadaardige huichelachtige ruziemaker! Ja!
 
avatar head
Hier is mijn hoed.... M'n hart!... Waar was de uitgang ook al weer? Oh... Ik ga dood...
 
loopt naar de deur.
 
 
avatar head
(Volgt hem)En waag het niet om hier óóit nog te komen!
 
avatar head
Stap maar naar de rechter als u durft!
 
stommelt de kamer uit.
 
 
avatar head
(Loopt opgewonden heen en weer)Wat een nare man!
 
avatar head
Wat een eikel! Hoe kan iemand ooit nog zijn buren vertrouwen nadat zóiets gebeurd is!
 
avatar head
Een stuk schorem is het! Een engerd!
 
avatar head
Een monster! Eerst steelt hij ons land, en daarna heeft hij het lef ons zó te beledigen.
 
avatar head
De onbeschaamde brutaliteit om een aanzoek te willen doen, en zo voorts!

Een aanzoek!

 
avatar head
Een aanzoek?
 
avatar head
Ja! Die gore klootzak kwam hier om jou een huwelijksaanzoek te doen!
 
avatar head
Een huwelijksaanzoek? Aan mij? Waarom zei u dat niet!
 
avatar head
En dan kleedt hij zich in die sjieke kleren, de hansworst. De lelijkerd.
 
avatar head
Om mij een huwelijksaanzoek te doen! Ah!
 
avatar head
(Valt in een fauteuil en begint te jammeren)Haal hem terug! Terug! Ah! Roep hem terug!
 
avatar head
Wie?
 
avatar head
(Hysterisch)Snel, snel! Godver! Breng hem terug!
 
avatar head
Wat is er met jou aan de hand?
 
avatar head
(Grijpt zijn hoofd)Oh, wat heb ik gedaan! Ik kan mezelf wel schieten! Wat heb ik haar aangedaan!
 
avatar head
Alstublieft! Haal hem nú terug!
 
avatar head
Pfff! Ik ga al. Je hoeft niet zo naar me te schreeuwen!
 
rent weg. Een korte pauze. jammert.
 
 
avatar head
Waarom moet mij dit overkomen! Haal hem terug! Haal hem!
 
Een korte pauze. komt rennend terug.
 
 
avatar head
Hij komt eraan, hij komt eraan... enzovoorts, dat hij naar de hel mag lopen. Oef. Jij mag met hem praten; ik heb geen zin om—
 
avatar head
(Jammert)Haal hem! Nu!
 
avatar head
(Schreeuwt)Hij komt eraan zeg ik toch.

Oh wat een last, om vader te zijn van een volwassen dochter! Ik maak me nog eens van kant hoor, echt.

We vervloekten hem, beledigden hem, jaagden hem weg, en dat kwam allemaal door... jou! Jou!

 
avatar head
Niet! Door u!
 
avatar head
Dit is echt niet mijn fout hoor.
 
verschijnt in de deuropening.
 
 
avatar head
Bespreken jullie dit maar onderling.
 
gaat weg.

strompelt uitgeput binnen.

 
 
avatar head
Ik heb vreselijke hartkloppingen... steken in mijn zij.
 
avatar head
Vergeef ons, Ivan Vassilevitch, we waren een beetje heethoofden... Ik weet het weer; de weilanden zijn inderdaad echt van u.
 
avatar head
Mijn hart klopt zo hard... Ja, mijn weilanden... Zenuwtrekken in beide wenkbrauwen...
 
avatar head
De weilanden zijn van u, ja, van u... Gaat u alstublieft zitten....
 
Ze gaan zitten.
 
 
avatar head
We hadden ongelijk....
 
avatar head
Het gaat om het principe, begrijpt u... Ik geef niet zo veel om mijn landgoed, maar het gaat om het principe, begrijpt u, het principe...
 
avatar head
Ja, precies, het principe... Maar laten we het over iets anders hebben.
 
avatar head
Temeer daar ik bewijs heb... De oma van mijn tante leende het land uit aan de boeren van de grootvader van uw vader...
 
avatar head
Ja, ja, zet het van u af...
 
avatar head
(Spreekt het publiek toe)Ik wou dat ik wist hoe ik hem moest laten beginnen....
 
avatar head
(Hardop)Gaat u binnenkort jagen?
 
avatar head
Ik denk er over om na de oogst op korhanen te gaan jagen, geëerde Natalya Stepanovna.

Oh, heeft u het gehoord? Ik heb vreselijke pech gehad! Mijn hond Raadsel, u weet wel, heeft een lamme poot.

 
avatar head
Wat erg! Hoe is dat zo gekomen?
 
avatar head
Ik weet het niet... Misschien is hij gebeten door een andere hond...
 
avatar head
(Zucht)Mijn allerbeste hond, en hij was zo duur. Ik kocht hem van Mironov voor honderdvijfentwintig roebels.
 
avatar head
Dan heeft u te veel betaald, Ivan Vassilevitch.
 
avatar head
Ik vond hem goedkoop. Het is een rashond.
 
avatar head
Pappa betaalde vijfentachtig roebels for Knijper, en Knijper is een veel betere hond dan Raadsel!
 
avatar head
Knijper beter dan Raadsel? U bent niet goed bij uw hoofd!
 
avatar head
(Lacht)Knijper beter dan Raadsel! Pfff! Laat me niet lachen.
 
avatar head
Natuurlijk is Knijper beter!

Hij is nog wat jong, en hij moet nog getraind worden, maar als het om stamboom gaat is hij beter dan alle honden die Volchanetsky ooit verkocht heeft.

 
avatar head
Neemt u mij niet kwalijk, Natalya Stepanovna, maar u vergeet dat uw hond een onderbeet heeft, en dat uw hond daarom dus per definitie een slechte jachthond is!
 
avatar head
Een onderbeet? Hoe komt u daar nu bij!
 
avatar head
Ik verzeker u dat zijn onderkaak korter is dan zijn bovenkaak.
 
avatar head
Heeft u het gemeten dan?
 
avatar head
Ja. En hij is natuurlijk volgzaam, maar als u wilt dat hij iets voor u oppakt—
 
avatar head
Onze Knijper is een volbloed, een zoon van Harnas and Beitel.

De stamboom van uw hond is helemáál niet te achterhalen...

Raadsel is oud en lelijk en uitgewoond als een taxi-paard.

 
avatar head
Hij is inderdaad oud, maar ik zou hem nog niet ruilen voor vijf Knijpers... Hoe kunt u nou?...

Raadsel is een echte hond. En Knijper, tja, het is bijna te grappig om daar over te discussiëren. Iedereen heeft een hond als Knijper. U kunt ze vinden achter bijna elke struik.

Vijfentwintig roebel zou een mooie prijs zijn om voor hem te betalen.

 
avatar head
U bent wel ruzie aan het zoeken vandaag zeg, Ivan Vassilevitch.
 
avatar head
Eerst beweert u dat de weilanden van u zijn, dan beweert u dat Raadsel beter is dan Knijper.
 
avatar head
Ik hou niet van mensen die niet zeggen wat ze echt denken, want u weet natuurlijk dondersgoed dat onze Knijper honderdmaal beter is dan uw sullige Raadsel.

Waarom staat u erop dat dat niet zo is?

 
avatar head
U moet wel denken dat ik óf dom óf blind ben. U moet toch toegeven dat Knijper een onderbeet heeft!
 
avatar head
Dat is niet waar.
 
avatar head
Wel waar!
 
avatar head
Dat is niet waar!
 
avatar head
Waarom schreeuwt u, mevrouw?
 
avatar head
Ik kan beter vragen waarom u zo'n onzin uitkraamt.

Ik kan het niet meer aanhoren.

Het is tijd dat ze uw Raadsel in lieten slapen, en u durft hem te vergelijken met Knijper?

 
avatar head
Excuseert u mij; ik kan dit gesprek niet meer voortzetten. Ik krijg weer hartkloppingen.
 
avatar head
Het is me opgevallen dat jagers die het minst goed zijn het meest opscheppen.
 
avatar head
Mevrouw, stilte alstublieft... Mijn hart explodeert...
 
avatar head
(Roept)Zwijg!
 
avatar head
Ik zal niet zwijgen totdat u toegeeft dat onze Knijper een honderd maal betere hond is dan uw Raadsel!
 
avatar head
Een honderd maal slechter zult u bedoelen! Kijk nou eens goed naar Knijper! Zijn hoofd... zijn ogen... zijn schouders...
 
avatar head
Je hoeft anders niet goed naar Raadsel te kijken om te zien dat hij al half dood is!
 
avatar head
(Jammert)Houdt uw mond! Mijn hart!
 
avatar head
Geen sprake van. Ik houd mijn mond niet.
 
komt binnen.
 
 
avatar head
Wat is er nu weer aan de hand?
 
avatar head
Pappa, eerlijk zeggen; welke hond is beter, onze Knijper of zijn Raadsel?
 
avatar head
Stepan Stepanovitch, zegt u mij alstublieft één ding: heeft uw Knijper een onderbeet of niet? Ja of nee?
 
avatar head
En wat als dat zo is? Wat zou dat uitmaken? Hij is de allerbeste jachthond in de wijde omtrek, en zo voorts, en zo verder.
 
avatar head
Maar is mijn Raadsel dan niet veel beter?
 
avatar head
Geen reden om u op te winden, beste man... Staat u mij toe...

Uw Raadsel heeft zeker pluspunten... Hij is een volbloed, staat stevig op zijn poten, heeft een mooie strakke lijf, en zo voorts.

Maar beste kerel, om eerlijk te zijn heeft hij twee defecten: hij is oud en hij heeft een korte snuit.

 
avatar head
Excuseer mij, mijn hart....

Laten wij de feiten eens onder ogen zien...

 
avatar head
U herinnert zich wellicht nog dat tijdens de Marusinsky jacht mijn Raadsel nek aan nek rende met de hond van de Graaf terwijl uw Knijper een flink stuk achterbleef.
 
avatar head
Hij bleef achter omdat de Graaf hem met zijn zweep had geslagen.
 
avatar head
En daar had hij een goede reden voor! De honden renden achter een vos aan, en toen ging Knijper plotseling achter een schaap aan!
 
avatar head
Dat is niet waar!... Mijn beste man, ik sta op het punt mijn geduld te verliezen, en daarom stel ik voor dat wij stoppen met ruziemaken.
 
avatar head
U begon omdat iedereen altijd jaloers is op de jachthond van een ander.

Ja, wij zijn allemaal zo! En dat geeft niet. U, heer, bent ook niet vrij van blaam!

 
avatar head
Zodra u doorheeft dat een jachthond beter is dan Raadsel, dan zegt u altijd dit, en dat, en zus, en zo, en zo voorts. Ik kan het me nog goed herinneren.
 
avatar head
Ik kan het me ook nog goed herinneren!
 
avatar head
(Plagend)En wat herinnert u zich dan wel niet?
 
avatar head
Mijn hart... Ik kan niet...
 
avatar head
(Plagend)Mijn hart.... Mooie jager bent u.

U zou in de keuken op de grond moeten gaan liggen en kakkerlakken vangen, niet op vossen jagen in het veld!(Doet hem melodramatisch na)“Mijn hart... mijn hart...”

 
avatar head
Ja, inderdaad! Wat voor een jager bent u nou helemaal!

U zou het met uw hartkloppingen beter rustig aan kunnen doen en thuisblijven in plaats van op jacht te gaan.

U had nu kunnen jagen, maar u gaat liever bij mensen langs om ruzie te maken en nare dingen over hun jachthonden te zeggen en zo verder.

Laten we van onderwerp veranderen voordat ik mijn geduld verlies.

U bent trouwens sowieso geen echte jager!

 
avatar head
En u bent wel een echte jager? U gaat alleen maar op jacht om in de smaak te vallen bij de Graaf... Oh, mijn hart... U bent een ruziemaker!
 
avatar head
Wát zegt u daar? Ik, een ruziemaker?
 
avatar head
(Schreeuwt)Zwijg!
 
avatar head
Ruziemaker!
 
avatar head
Jochie! Pedant ventje!
 
avatar head
Oude rat!
 
avatar head
Nu uw mond houden of ik schiet u als ware u één patrijs! Dwaas!
 
avatar head
Iedereen weet dat—oh, mijn hart!—uw vrouw, god hebbe haar ziel, u altijd sloeg... Mijn benen... mijn slaap... sterretjes.... Ik val, ik val!
 
avatar head
En bij u heeft uw dienstmeid u onder de duim!
 
avatar head
Oh... mijn hart explodeert! Pijn in mijn schouder... ik voel hem niet meer... waar is mijn schouder... ik ga dood.
 
zakt in een fauteuil.
 
 
avatar head
Een dokter!
 
valt flauw.
 
 
avatar head
Jochie! Melkmuil! Idioot! Ik word niet goed!
 
avatar head
(Neemt een slok water)Ik word niet goed!
 
avatar head
Wat voor jager ben jij nou helemaal! Je kan niet eens op een paard blijven zitten!
 
avatar head
(Tegen haar vader)Pappa, wat is er met hem? Pappa! Kijk, pappa!
 
avatar head
(Schreeuwt)Ivan Vassilevitch! Hij is dood!
 
avatar head
Ik word niet goed!... Ik stik!... Lucht!
 
avatar head
Hij is dood.
 
avatar head
(Trekt aan 's mouw)Ivan Vassilevitch! Ivan Vassilevitch! Wat heb je me aangedaan! Hij is dood.
 
avatar head
(Zakt hysterisch in een fauteuil)Een dokter, een dokter!
 
avatar head
Oh!... Wat is er? Wat is er aan de hand?
 
avatar head
(Jammert)Hij is dood... dood!
 
avatar head
Wie is dood?
 
avatar head
(Kijkt naar )Daar lijkt het wel op! Mijn hemeltje! Water! Een dokter!
 
avatar head
(Brengt een glas naar 's mond)Drink dit!...

Hij drinkt niet... Dat betekent dat hij dood is, en zo voorts...

Och, arme ik... Waarom moest mij dit nou weer overkomen...

Ik maak mezelf van kant! Waar wacht ik nog op. Geef mij een mes! Geef mij een pistool!

 
beweegt.
 
 
avatar head
Hij lijkt weer bij te komen—drink wat water! Goed zo....
 
avatar head
Ik zie sterretjes... ik zie wazig.... Waar ben ik?
 
avatar head
Schiet nou toch eens op en vraag haar nou eens ten huwelijk of anders—of anders mag u opdonderen! Ze wil!
 
avatar head
(Hij plaatst 's hand in die van zijn dochter)Ze wil, en zo voorts. Ik geef je mijn zegen en zo. Maar laat me daarna alstublieft met rust!
 
avatar head
(Staat op)Eh? Wat? Aan wie moet ik wat vragen?
 
avatar head
Ze wil! Kus haar nou, of donder anders op!
 
avatar head
(Jammert)Hij leeft... Ja, ja, ik wil...
 
avatar head
Kus elkaar!
 
avatar head
Eh? Wie moet ik kussen?
 
Ze kussen.
 
 
avatar head
Dat was erg fijn...

Verontschuldigt u zich mij, waar gaat dit over?

 
avatar head
Oh, wacht! Ik weet het weer... mijn hart, sterretjes...

Oh, ik ben zo blij.

Natalya Stepanovna...

 
avatar head
(Kust haar hand)Ik voel mijn schouder niet meer...
 
avatar head
Ik... Ik ben ook blij...
 
avatar head
Een hele last valt van mijn schouders... oef!
 
avatar head
Maar... je moet toegeven dat Raadsel een slechtere jachthond is dan Knijper.
 
avatar head
Beter!
 
avatar head
Slechter!
 
avatar head
Nou nou, dat is niet een goed begin van een huwelijk! Laten wij champagne drinken!
 
avatar head
Hij is beter!
 
avatar head
Slechter! Slechter! Slechter!
 
avatar head
(Probeert haar te overschreeuwen)Champagne! Champagne!
 
Het doek valt.